About Author

4 Comments

  1. mama and papa yo pa vle m pale tut sa mwen di anne yo di se sou fig mwen ye sak fe mal ave' l si m' ap pale ave'l yo kalé yo dim yo rude boyyyy ohhhh

  2. mama and papa anne yo pa vle m pale tout sa mwen di anne yo di se sou fig mwen ye sak fe mal si m ap pale ave' l yo kalé yo dim yo rude boyyyy  ohhhh

  3. Yo pa fon idee ke m ap mouriiii pou liii yo di m yo rude boy ohhhhh mama and papa anne pa vlem  mpale tout sa mwen di anne yo di se sou fig mwen ye

Leave A Reply