About Author

28 Comments

  1. Aprè c Klass m met anpil djaz andefi kem tande animatè ak fanatik , mèt djaz Kap mache di ke yo c gro bout tonton djaz ,Pou yo jwe mizik sa e jwel pi byen ke Sam wè ak tande djaz Klasik la ap jwe la ,sin Santi n bon tout bon fè sa just Pou n prouve fanatik nou yo ken bon vre

  2. Men pip de pip, motè ki Sou ou an pa piti menm non atis. Chak jou Yon djazz ap jwe épi vokal chantè rete clean pa gen feblès menm non. Pipo chapo ba pou ou.