About Author

1 Comment

  1. Se denye tan ki aproche mezanmi mare koze paske nan matieu 24 bible la di yon natyon ap leve kont yon lot .yon wayòm ap leve kont .fre pap vle we fre parèj .madanm pap vle we mari .tout sa yo se profesi kap akonpli.nou menm kipoko aspte kris map konsey fesa rapid paske lanfe pap dous